Sét món tự chọnSúp cua gà xé rong biển

Sét món tự chọnSúp cua gà xé rong biển

Sét món tự chọnSúp cua gà xé rong biển


Chi tiết sản phẩm
Súp cua gà xé rong biển
Mã sản phẩm : SCGRB01
Giá bán : 370,000 VNĐ
Mô tả :
Sản phẩm khác
Tư vấn trực tuyến
Tuyển dụng