Cá tầm hấp nấm

Cá tầm hấp nấm

Cá tầm hấp nấm

0901.38.39.40
Các Món Cá
Giá : 650,000 VNĐ
Tư vấn trực tuyến
Tuyển dụng